سبک زندگی

نور و موسیقی

زمان مطالعه: 7 دقیقه

برخی ‫موسیقی‫ را‫ عضو‫ جدا‫نشدنی ‫زندگیشان ‫می‎‫دانند‫ و ‫برای ‫اینکه ‫به ‫موسیقی ‫گوش ‫دهند، عادات ‫خاصی ‫دارند. آنها ‫یا ‫نور‫ را ‫نسبت ‫به ‫موسیقی‫ تغییر ‫می‫دهند یا‫ به ‫نسبت ‫نور، ‫موسیقی ‫خاصی‫ انتخاب ‫می‫کنند. ‫در‫ این ‫مقاله ‫به بررسی ‫تاثیرات ‫نور ‫و ‫موسیقی‫ در‫ فضاهای‫ مختلف ‫و‫ روحیه ‫انسان ‫و‫ حتی‫ دیگر‫ مخلوقین‫ خداوند ‫می‫پردازیم. همراه ما باشید.

تاثیر نور‫ و ‫موسیقی‫ در ‫رستوران‫‌ها

تاثیر نور و موسیقی در رستوران‌ها

برایان‫ وانسیک‫ استاد‫ بازاریابی‫ و‫ مدیر‫ آزمایشگاه‫ غذا‫ و‫ برند‫ در‫ دانشگاه‫ کورنل‫ در‫ تحقیقات‫ خود‫ چنین‫ بیان‫ کرده‫ است:‫ “متوجه‫ شدیم ‫افرادی‫ که‫ برای ‫صرف ‫شام‫ به ‫رستوران‫هایی‫ با‫ نور‫ و‫ موسیقی‫ ملایم‫ مراجعه‫ می‌کنند،‫ ‫175 کالری‫ کمتر ‫غذا‫ مصرف می‌کنند ‫و ‫بیشتر ‫از ‫غذای‫ خود‫ لذت‫ می‌‫برند.‫”

محققان‫ متوجه‫ شدند، این‫ افراد ‫به‫ دلیل‫ تغییر‫ فضا‫ کمتر‫ غذا‫ می‫خورند،‫‫ 775 کالری‫ به‫ جای‫‫ 949 کالری ‫یعنی 18 درصد ‫کمتر.‫

وانسیک‫ گفت:‫ این‫ نتایج‫ نشان‫ داد‫ که‫ سرو‫ غذا‫ در ‫یک‫ محیط‫ آرام‫بخش،‫ میزان ‫رضایت را‫ افزایش‫ و‫ میزان‫ صرف‫ غذا‫ را‫ کاهش‫ می‫دهد. این‫ اطلاعات،‫ مواردی‫ مهم‫ برای‫ رستوران‫های‫ فست‫فود‫ به‫شمار ‫می‎روند، چرا ‫که ‫آنها‫ مرتب ‫به‫ این ‫دلیل‫که ‫موجب ‫چاقی ‫می‫شوند، ‫مورد‫ اتهام‫ قرار‫ می‎گیرند. ایجاد‫ تغییرات ‫کوچک‫ مثل ‫کاهش‫ روشنایی ‫و‫ موسیقی ‫آرام ‫می‫تواند ‫مانع ‫از ‫پرخوری‫ شود‫ و‫ رضایت ‫مشتریان ‫را‫ نیز ‫به ‫ارمغان ‫آورد.‫

اهمیت نور ‫و‫ موسیقی ‫از ‫نظر ‫محققان

اهمیت نور و موسیقی از نظر محققان

رونالد هاس‫ استاد‫ دانشگاه‫ موتسارت‫ شهر‫ سالزبورگ‫ اتریش‫ می‌‫گوید‫، از‫ طریق‫ موسیقی‫ می‫‌توان‫ مصونیت ‫انسان‫‌ها‫ را ‫در‫ برابر ‫بیماری‫‌ها‫ تقویت‫ کرد،‫ دردها‫ را‫ کاهش‫ داد‫ و‫ از‫ بروز‫ حوادث ‫جلوگیری ‫به‫‌عمل ‫آورد.‫

از‫ نظر‫ محققان،‫ یک‫ نور‫ ملایم در‫ خانه‫ و‫ یک ‫موسیقی ‫آرامش‌بخش‫ می‫تواند ‫تاثیرات ‫به‌‎سزایی ‫روی ‫ذهن‫ انسان ‫گذاشته‫ و خستگی‎‫ها‫ و ‫تنش‫های ‫روزمره ‫را‫ دور ‫کند.‫
‫یک‫ محقق ‫ژاپنی‫ در‫ دانشگاه ناگویا‫ نیز‫ به‫ این ‫نکته‫ پی‫ برده ‫که ‫شنیدن ‫موسیقی‫‌هایی‫ که‫ بر مبنای‫ ضرباهنگ‫ قلب‫ تدوین‫ شده‫اند، ‫در‫ آرامش ‫اعصاب‫ و‫ کاستن‫ تنش‫ افراد‫ موثر‫ است.‫

این‫ محقق‫ از‫ 22 داوطلب ‫خواست ‫که ‫در‫ اتاقی ‫به ‫پاسخگویی‫ یک‫ سلسله‫ پرسش ‫که ‫مرتب ‫سخت‫تر ‫می‫شد،‫ بپردازند.‫ برای ‫نیمی ‫از ‫داوطلبان،‫ موسیقی‫ متکی‫ به ‫ضرباهنگ ‫قلب‫ آنان ‫با ‫نوری ‫ملایم‫ پخش‫ شد‫ و ‫دیگران ‫در ‫سکوت ‫با ‫نور ‫معمولی ‫اتاق‫ به‫ حل‫ مسائل‫ ادامه‫ دادند.‫ پرسش‌های‫ تنظیم‫ شده‫ در‫ پرسشنامه ‫به‫ منظور ‫اندازه‫گیری‫ میزان ‫استرس ‫و‫ اضطراب ‫داوطلبان‫ و ‫احساس ‫خستگی‫ آنان ‫تدوین‫ شده ‫بود. ‫نتایج ‫حاصل‫ از ‫پاسخ‌‫ها حکایت ‫از ‫آن‫ داشت، ‫داوطلبانی‫ که‫ به‫ موسیقی ‫قلب‫ خود‫ گوش‫ می‌‫دادند‫، به ‫مراتب ‫از ‫آرامش ‫بیشتری ‫برخوردار‫ بودند.

تاثیر نور ‫و‫ موسیقی ‫در ‫رشد‫ گیاهان

تاثیر نور و موسیقی در رشد گیاهان

نور‫ سوختی‫ است‫ که‫ به‫ گیاهان‫ قدرت‫ می‫‌دهد‫ و‫ عنصری‫ حیاتی‫ برای‫ فتوسنتز‫ است.‫ بدون‫ نور،‫ رشد‫ گیاه‫ محدود‫ است‫ و‫ به‫ کندی‫ انجام می‌‏شود ‫‫و یا‫ اینکه گیاه‫  ‫‍‌می‌میرد.‫ مقدار‫ نور‫ هر‫ گیاه ‫بستگی ‫به‫ خود ‫گیاه‫ و‫ همچنین ‫فصل ‫سال‫ بستگی‫ دارد.‫ برخی ‫گیاهان‫ با ‫نور کم ‫هم‫ شاداب‫ هستند‫ و‫ برخی ‫دیگر ‫نیازمند ‫نور ‫کامل ‫و ‫مستقیم‫ خورشید ‫هستند.

ارزان‌ترین‫ و‫ راحت‌ترین ‫راه ‫برای ‫تامین‫ نور‫ گیاهان،‫ قرار‫ دادن ‫آنها ‫در ‫نزدیکی ‫پنجره ‫است. ‫اگر ‫پنجره‫ ندارید‫ و‫ مجبور‫ هستید‫ گیاه ‫را‫ در ‫نقاط‫ تاریک‌تر‫ قرار ‫دهید، ‫نور ‫مصنوعی ‫را‫ جایگزین ‫نور‫ طبیعی‫ کنید.‫

در‫ صورتی‌که‫ می‫خواهید از‫ نور‫ مصنوعی‫ استفاده‫ کنید‫، حتما باید به سراغ لامپ‌های ال ای دی که‫ مخصوص ‫رشد ‫گیاهان ‫هستند، ‫بروید. ‫این ‫نورها‫ به ‫گونه‫ای‫ طراحی ‫شده‫اند ‫که تابش‫ طیف‫ الکترومغناطیسی‫ مناسب‫ برای‫ فتوسنتز‫ گیاه‫ را‫ شبیه‫‎سازی‫ می‎کنند.‫ اگر‫ از‫ نور‫ مصنوعی‫ استفاده‫ می‎کنید،‫ برای‫ انتخاب‫ محل‫ نگهداری‫ گل‌هایتان‫ آزاد‫ هستید.‫ ‫

وقتی‫ از ‫نور‫ طبیعی‫ استفاده‫ می‎‫کنید، باید‫ مطمئن شوید که‫ از‫ چهار‫ جهت‫ شمال،‫ جنوب،‫ شرق‫ و‫ غرب‫ و ‫یا ‫ترکیبی ‫از‫ آنها‫ مثلا ‫شمال ‫غربی‫ یا‫ جنوب‫شرقی، نور‫ داشته ‫باشید. ‫اما‫‫ مسئله‫ی‫ دیگر ‫این‫ است ‫که‫ آیا ‫از‫ رابطه‎‏ی‫ گیاهان ‫با ‫موسیقی‫ در‫ کنار‫ یک ‫نور‫ مناسب‫ چیزی‫ می‫دانید؟

فرانسیس‫ برومن ‫استاد ‫رشته‫‌ی ‫زیست‌‫شناسی ‫در‫ آمریکا،‫ چند‫ نمونه‫ گیاه ‫را‫ برای ‫انجام‫ مطالعات‫ خود‫ انتخاب ‫کرد. ‫یک ‫نمونه ‫از ‫گیاهان را ‫زیر یک نور نامناسب و در ‫معرض‫ بلندگوئی‫که ‫صدای‫ بلند ‫موسیقی (راک) ‫از ‫آن‫ پخش‫ می‫‌شد، قرار داد. نمونه‫‌های ‫مشابه ‫دیگری ‫از ‫آن‫ را ‫در ‫کنار‫ موسیقی ‫ملایم‫ کلاسیک ‫با ‫نور‫ مناسب، ‫برای ‫رشد‫ ‫جداگانه‫ گذاشت ‫تا‫ تاثیرات ‫این ‫عوامل‫ را‫ در‫ رشد‫ گیاهان‫‫ با‫ نمونه‫‌های‫ مشابهی‫ که‫ در‫ فضای‫ ساکت‫ نگهداری‫ می‫‌شد، مقایسه‫ کند.‫

نتیجه‎‫ی ‫آزمایش‫ نشان‫ داد‫ که ‫گیاهان‫ دسته‎ی‫ اول ‫سعی‫ داشتند‫ خود‫ را ‫از‫ منبع‫ صدا‫ و ‫نور ‫دور کنند، ‫تا‫ آنجا‫یی‌که ‫زاویه‎‫ی‫ انحراف‫ و‫ خمش‫ گیاه ‫تا‫‫ 80 درجه ‫رسید،‫ ساقه‎‫ها‫ باریک‫ و‫ شکننده‫ شدند ‫و‫ چندی ‫بعد ‫بعضی ‫از ‫آنها‫ به‫ کلی ‫خشکید.‫

در‫ حالی‫که ‫در‫ گیاهان ‫دسته‌ی‫ دوم،‫ عکس‫ این‫ حالت ‫مشاهده‫ شد. ساقه‫ها ‫خود‫ را‫ در‫ مقابل ‫منبع ‫نور‫ به ‫بلندگو‫ نزدیک ‫ساخته ‫و‫ به ‫دور‫ آن‫ پیچیدند، ‫ریشه‫ها ‫قوت ‫گرفته،‫ شکوفه‎‫ها‫ زودتر ‫از ‫موعد ‫شکفتند‫ و‫ گیاه ‫درشت ‫و‫ استوار‫ شد.

کلام آخر

در حقیقت نور و موسیقی دو عضو جدانشدنی در زندگی هستند که تنظیم این دو در رفتارهای انسان و سایر موجودات، تغییرات زیادی به‌وجود می‎آورند. به عنوان نمونه، طبق تحقیقات به‌دست آمده، افرادی که به رستوران با نور‫ و‫ موسیقی‫ ملایم مراجعه می‌کنند، پرخوری نمی‎کنند.

همچنین گیاهانی که در محیطی با نور و موسیقی مناسب قرار می‎گیرند نسبت به گیاهانی که در معرض نور مناسب و موسیقی آرام نیستند، بهتر رشد می‎کنند و شاداب‎تر هستند.

سوالات متداول:

چه نور مصنوعی مناسب گیاهان است؟

لامپ‌های ال ای دی وجود دارند که‫ مخصوص ‫رشد ‫گیاهان ‫هستند. ‫این ‫نورها‫ به‫‌گونه‫‌ای‫ طراحی ‫شده‫‌اند که تابش‫ طیف‫ الکترو مغناطیسی‫ مناسب‫ برای‫ فتوسنتز‫ گیاه‫ را‫ شبیه‫‎سازی‫ می‎کنند.

نور و موسیقی مناسب هر محیط، چه تاثیری در رفتار انسان دارد؟

نور و موسیقی مناسب، باعث کاهش اضطراب، رفع خستگی، مانع از پرخوری و آرامش اعصاب می‎شوند.

اگر نور به گیاهان نرسد، چه مشکلی ایجاد می‏‌شود؟

برخی از گیاهان در نور کم هم رشد می‎کنند، اما بعضی از گیاهان به نور کافی و مستقیم نیاز دارند و نمی‎توانند بدون نور فتوسنتز کنند و پس از مدتی خشک می‏‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *