دانستنی ها

تشویق یا تنبیه کارمندان

انگیزه دادن به کارمندان
زمان مطالعه: 3 دقیقه

جِرِمی بِنتام، فیلسوف انگلیسی مشهور قرن هجدهم، معتقد بود که رفتار انسان تحت تاثیر درد و لذت قرار دارد این نظریه توسط تحقیقات دانشمندان علوم اعصاب تایید شده است به همین دلیل، برای انگیزه دادن به کارمندان می‌توان از تشویق یا تنبیه استفاده کرد.

تشویق و تنبیه در سازمان

در سازمان‌ها، تشویق و تنبیه می‌توانند برای بهبود عملکرد کارکنان استفاده شوند. تشویق، رفتارهای مطلوب را تقویت می‌کند، در حالی که تنبیه، رفتارهای نامطلوب را کاهش می‌دهد.

اثربخشی تشویق و تنبیه

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که تشویق معمولاً موثرتر از تنبیه است. این امر به دلیل چند دلیل است:

 • مغز انسان اطلاعات مثبت را بهتر از اطلاعات منفی کدگذاری می‌کند.
 • افراد اغلب با یک رویکرد خوش‌بینانه اطلاعات مثبت را بیش از اطلاعات منفی به خود مرتبط می‌دانند.
 • تنبیه می‌تواند منجر به رفتارهای منفی مانند مقاومت و عصیان شود.

استفاده از تشویق و تنبیه در سازمان برای انگیزه دادن به کارمندان

برای استفاده موثر در سازمان، باید به نکات زیر توجه کرد:

 • تشویق باید به طور فوری و مرتبط با رفتار مطلوب ارائه شود.
 • تنبیه باید متناسب با رفتار نامطلوب باشد.
 • تنبیه نباید منجر به آسیب روانی یا جسمی شود.
 • تشویق باید به جهت انگیزه دادن به کارمندان باشد.

در مجموع روش موثرتری برای انجام این کار وجود دارد با این حال تنبیه نیز می‌تواند در برخی موارد، مانند جلوگیری از رفتارهای مضر، موثر باشد.

انواع تشویق و تنبیه

تشویق و تنبیه می‌توانند به صورت‌های مختلفی انجام شوند. برخی از انواع تشویق عبارتند از:

 • پاداش مادی: مانند افزایش حقوق، ترفیع، یا اعطای هدیه.

 • پاداش غیرمادی: مانند قدردانی، تشکر، یا اعطای عنوان.

برخی از انواع تنبیه عبارتند از:

 • تنبیه مادی: مانند کسر حقوق، کاهش رتبه، یا اخراج.

 • تنبیه غیرمادی: مانند تذکر، توبیخ، یا محرومیت از مزایا.

مدل‌های تشویق و تنبیه

برای استفاده موثر از تشویق و تنبیه، می‌توان از مدل‌های مختلفی استفاده کرد. برخی از مدل‌های تشویق و تنبیه عبارتند از:

 • مدل مثبت: که در این مدل به رفتارهای مطلوب پاداش داده می‌شود.
 • مدل منفی: که در این مدل از رفتارهای نامطلوب جلوگیری می‌شود.
 • مدل ترکیبی: در این مدل از هر دو تشویق و تنبیه استفاده می‌شود.

 

همچنین میتوانید در مطلب مشابه ای با عنوان ضریب شرافت کارمندان  اطلاعات بیشتری در این زمینه دریافت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *