بروکس برای عمده فروشان و فروشگاه داران الکتریکی پیشنهادات و مزایا ویژه ای را در نظر گرفته است اگر شما عمده فروش و یا صاحب فروشگاه الکتریکی هستید به منظور بهره مندی از این مزایا فرم زیر را تکمیل نمایید.