موسسه آموزشی معین 

نور در سالن های آمفی تاتر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. برای سالن آمفی تاتر معین بهینه سازی نور توسط  متخصصان نور پردازی بروکس با استفاده ریسه های بروکس و پنل های توکار به انجام رسید. میزان لوکس نوری قبل از اجرای پروژه 50 لوکس و بعد از اجرای پروژه به 300 لوکس با کاهش مصرف انرژی انجام شد.

منابع نوری مورد استفاده:

1- ریسه 500 متر رنگ نور 2700 کلوین
2- پنل 8 وات رنگ نور 6500 کلوین 

سال اجرای پروژه:

سال 1400

محصول استفاده شده:

پنل 8 وات – ریسه LED

جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر در تماس باشید

021-75059220 و 75059228-021