آموزش

  سقف و دیوار کشسان  

سقف و دیوار کشسان یکی از انواع سقف کاذب است که از سه مولفه منبع نور، پارچه از جنس پی وی سی و یک ریل پروفیلی که این پارچه را احاطه می کند، تشکیل شده است سقف کشسان و دیوار کشسان قابلیت نورپردازی را دارا می باشند که این قابلیت یکی از عناصر مهم زیباسازی دکوراسیون و طراحی داخلی به حساب می آید. بروکس اجرای سقف و دیواره‌های یکپارچه نوری در هر ابعاد و اندازه به‌صورت پرده‌های کشسان و یا پنل‌های مشبک با هر طرح و خواسته کارفرما را اجرا می نماید.