آموزش

  برچسب انرژی چیست؟  


مفهوم برچسب انرژی در لامپ های الکتریکی چیست ؟

همه ما با برچسب انرژی آشنا هستیم . این نماد که بیانگر سطح مصرف انرژی است نه تنها بر روی جعبه کلیه لامپ ها بلکه بر روی اکثر وسایل برقی درج گردیده و معرف رده مصرف برق توسط آن وسیله می باشد.
استفاده از نماد برچسب انرژی به عنوان راهنمای مصرف کننده از سال های گذشته مورد استفاده تولید کنندگان وسایل الکتریکی در سرتاسر دنیا بوده است.
مبنای اصلی محاسبه این رده در لامپ ها ، صرف نظر از نوع تکنولوژی و بر اساس بازده نوری آن ها می باشد . هر چه بازده نوری یک لامپ بالاتر باشد قاعدتا رتبه بالاتری را در این زمینه به خود اختصاص خواهد داد.

در لامپ های رشته ای این رده عمدتا در محدوده (E) میباشد چرا که بازده انرژی این لامپ ها در محدوده 12 تا 15 لومن بر وات میباشد . در مورد لامپ های فلورسنت با توجه به بازده انرژی برچسب انرژی در رده های (A) و (B) میباشد. اما در لامپ ال ای دی با کیفیت موجود در بازار این رده باید حداقل (A+) باشد . هر چند در بعضی نمونه ها این رده به (A ++) یا حتی بالاتر هم میرسد