آموزش

  پنجره مجازی  

پنجره مجازی از دیگر ایده های نقش و نور بروکس هستند که بر روی دیوار نصب می شوند و قابلیت تولید در سایزهای مختلف و طرح های متنوع را دارا می باشند. از قابلیت های منحصر به فرد این محصول امکان تعویض تصاویر در صورت تکراری شدن آن با گذشت زمان، با هزینه اندک می باشد.