آموزش

  تلفیق رنگ و نور   

با توجه به اینکه غالب چراغ پنل های متداول به رنگ سفید تولید و عرضه می گردند، در محیط هایی که تضاد و انطباق رنگ ها و پرداخت نهایی سطح قاب چراغ با محیط اطراف به عنوان یکی از نیازهای مشتری محسوب می شود، این رنگ دیگر پاسخگوی نیازها نبوده و با پیرامون خود نوعی ناهمگونی بوجود می آورد. بر این اساس بروکس اقدام به تولید چراغ های خاص بر اساس سفارش مشتری با رنگ قاب دلخواه، طرح های مختلف آبکاری و آنادایز و قاب های با طرح چوب نموده است که در محیط های با طراحی های متفاوت علاوه بر تأمین روشنایی می توانند پاسخگویی نیازهای دکوراتیو نیز باشند.