آموزش

  انتخاب صفحه منتشرکننده نور (Diffuser)  

دیفیوزر بخشی از تجهیزات نوری است که کمک می کند نور به طور یکنواخت و همگن در محیط پراکنده شود و از به وجود آمدن لکه های روشن و سایه ها در محیط، جلوگیری می کند. در چراغ های LED بنا به سفارش مشتری معمولاً از دیفیوزرهای شیشه، پلی کربنات، پلی استر و یا پلی متیل متاکریلات استفاده می شود.