آموزش

    

بروکس در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی خود در جهت کاهش مصرف انرژی برق و حفاظت محیط زیست پیشگام شده است و طرح قلک بروکس را به این منظور معرفی می نماید. در این طرح کلیه لامپ های رشته ای و فلورسنت با نمونه های مشابه LED جایگزین می گردد. تلاش شده است با تقسیط هزینه خرید لامپ های LED و جایگزینی رایگان لامپ ها طیف مشتریان از مزایای این طرح بهره مند شوند.