آموزش

  بهره نوری  

شار نوری (توان نوری) معیاری است جهت سنجش میزان نور خارج شده از لامپ (توان دریافت شده از نور) که با واحد لومن (Lm) اندازه گیری می شود. میزان شار نوری ماژول های LED به سبب پیشرفت تکنولوژی ساخت نیمه هادی ها روز به روز بهبود یافته و بیشتر می شود البته طراحی و ساخت چراغ و انتخاب دیفیوز مناسب نیز در میزان شار نوری کل چراغ تأثیرگذار است. از طرف دیگر بهره نوری در یک چراغ علاوه بر میزان شار تولید شده به نسبت توان الکتریکی مصرفی نیز وابسته است (Lm/W). بروکس سعی نموده است این پارامترها را بدرستی انتخاب نماید تا صرفه جویی در مصرف برق متناسب با توان مصرفی ایجاد شود.