آموزش

  تولید بدنه چراغ  

امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی در دو بخش ماشین افزار و نرم افزار، صنعت قالب سازی نیز هم از جنبه کاهش زمان ساخت و هم از نظر قابلیت ساخت قالب های پیچیده، پیشرفت قابل توجهی داشته است. بدنه غالب چراغ های LED از جنس آلومینیوم به یکی از روش های تولید قالب اکستروژن و یا دایکاست طراحی و تولید می گردد. بروکس با بکارگیری متخصصان خبره در بخش طراحی قالب های صنعتی و بکارگیری توان داخلی در ساخت قالب، امکان تولید چراغ با هر سلیقه ای را ممکن ساخته است.