آموزش

  فیلیکر  

مفهوم دیگر میزان حذف فیلیکر در لامپ می باشد. اگر در ساخت لامپ ال ای دی از درایور مناسب استفاده نگردد و یا از درایوری استفاده گردد که برق را به صورت کاملا DC شده ارائه ندهد، باعث پدید فلیکر می شود. این پدیده که به واسطه نوسان طبیعی برق متناوب (فرکانس 50 هرتز شبکه) ایجاد می شود، سبب خاموش و روشن شدن بسیار سریع برخی منابع نور مانند لامپ های ال ای دی می گردد. لذا بروکس با استفاده از قطعات الکترونیکی مناسب در مدار تغذیه میزان فلیکر را به حداقل رسانده است.