دکتر بروکس  

دکتر بروکس، طرح جمع آوری لامپ های کم مصرف فرسوده مورد استفاده مردم و جایگزینی آن با لامپ LED یارانه ای بوده که برای اولین بار در ایران به ابتکار بروکس به اجرا درآمده است. در این طرح که با مشارکت تعدادی از فروشگاه های الکتریکی منتخب تهران و برای مدت محدود به مرحله اجرا گذاشته شده بود، انواع لامپهای کم مصرف سالم، فرسوده و سوخته، تنها با شرط سالم بودن حباب شیشه ای لامپ، از شما مصرف کننده عزیز دریافت شده و در قبال آن یک لامپ ۱۲ وات یا ۸ وات LED بروکس بصورت یارانه ای به شما تحویل می شد.
این طرح هم اکنون در شهر ارومیه در حال اجراست. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به وبسایت دکتر بروکس مراجعه فرمایید.