آموزش

  درایور جریان ثابت و ولتاژ ثابت   

اصولاً درایورها به دو صورت ولتاژ ثابت (Constant Voltage) و جریان ثابت (Constant Current) طراحی و ساخته می شوند. مفهوم ولتاژ ثابت (CV) به درایوری گفته می شود که جریان خروجی متناسب با شرایط بار تغییر می کند. مفهوم جریان ثابت (CC) به درایوری گفته می شود که جریان خروجی با استفاده از فیدبک کنترلی در مقدار ثابتی نگه داشته می شود.این بدان معنی است که با تغییر بار در محدوده ولتاژ تعیین شده، جریان ثابتی را در خروجی ارائه می دهد. در چراغ های با درایور جریان ثابت مشخصات نورسنجی در حین کارکرد علیرغم تغییرات دمایی محیط و نیز افزایش دمای LED در حین کارکرد ثابت است. این در حالی است که در درایورهای ولتاژ ثابت در حین کارکرد جریان عبوری از LED به میزان قابل ملاحظه ای تغییر می کند که این امر باعث تغییر شار نوری و مشخصات نورسنجی در حین کارکرد لامپ و چراغ می گردد.