آموزش

  تلفیق نقش و نور  

تولید چراغ پنل های بزرگ با تصاویر متنوع که اصطلاحاً از آنها با عنوان آسمان مجازی یاد می شود اقدام دیگری از بروکس در جهت تکمیل محصولات این خانواده از چراغ ها می باشد. استفاده از بانک تصاویر بسیار متنوع و با کیفیت بسیار بالا با موضوعات آسمان، درخت، جنگل، پرندگان، دنیای زیر آب، گلها و گیاهان، تصاویر اتاق کودک و.... همچنین امکان چاپ لوگوی شرکت ها و طرح های درخواستی بر روی این چراغ پنل ها از دیگر ویژگی هایی است که در این خانواده از محصولات لحاظ شده است.